Projectaanpak
In 3 stappen naar een eigen online software

Het is onze visie dat projecten soepel en efficiënt uitgevoerd moet worden. Daarnaast is het belangrijk dat u als opdrachtgever weet wat u kunt verwachten van ons, zowel qua service als budget. Als de zaken goed geregeld worden is de samenwerking het meest vruchtbaar.

De begroting vormt in deze samenwerking een zeer belangrijk onderdeel. Deze heeft direct impact op de doorlooptijd en kwaliteit van de software die we ontwikkelen. Het is daarom voor u en ons van groot belang realistische afspraken te maken.

Hieronder staat de aanpak beschreven die wij toepassen op onze projecten. Wij hebben hiermee reeds tientallen online software systemen ingericht en durven daarom te stellen dat dit een praktische aanpak is welke zichzelf heeft bewezen. Daarnaast geloven wij dat zaken altijd beter kunnen we staan open voor uw feedback. Samen met onze eigen ervaringen verfijnen wij regelmatig de methodiek.

Projectbriefing

Om er voor te zorgen dat wij u goed begrijpen werken wij een projectbriefing uit aan de hand van het intakegesprek. Deze briefing welke in heldere taal beknopt de functionaliteiten beschrijft, vormt het uitgangspunt van het project.

Project fases

Omdat de technische kant van de projecten vaak omvangrijk zijn en niet direct te overzien is hakken wij het project op in drie fases. Deze fases bestaan uit:

  • 1. Fase 1, het volledig in kaart brengen van het systeem. Dit wordt beschreven in het functioneel ontwerp welke kan worden beschouwd als de bouwtekening van de software.
  • 2. Fase 2, het produceren en ontwikkelen van uw systeem. Gedurende deze fases gaan de programmeurs aan het werk om de code te maken.
  • 3. Fase 3, het gebruik en onderhoud van het systeem.

De projectfases 1 en 2 kunnen verder opgesplitst worden in projectstappen. Deze zijn in detail beschreven in de bijlage.

Uw offerte

Aan de hand van de projectbriefing kan er voor het project een offerte worden opgesteld. Voor fase één hanteren wij bij de meeste projecten een vaste prijs. Voor fase twee wordt in de offerte een gerichte indicatie afgegeven. Dit is een realistische schatting. De ervaring leert dat indien er geen substantiële wijzigingen zijn in functionaliteiten en afwerking deze indicatie niet wordt aangepast.

Indien de indicatie wel verandert geven wij uiteraard toelichting op de opbouw van de mogelijk extra uren en kosten. Vaak betreft dit optionele zaken en kan er gekozen worden voor een eenvoudige aanpak en een uitgebreide aanpak. Hierdoor kunt u in bepaalde mate zelf sturen op de benodigde uren en dus budget.

Nadat het systeemontwerp is voltooid is er een volledig beeld van de complexiteit en verwachte afwerking van uw systeem. Op basis hiervan wordt een definitieve begroting opgesteld voor fase twee. U krijgt deze in te zien en dient deze goed te keuren voordat we verder kunnen met fase twee.

Het succes van een systeem ontstaat pas bij het gebruik. Om in deze fase het maximale uit uw systeem te halen maken is het voor u en ons belangrijk om te weten welke vormen van service bij uw project zijn inbegrepen. De service op het gebied van gebruik, beveiliging, garantie en de samenwerking leggen we vast in een Service Level Agreement (SLA). Hierdoor waarborgt u de continuïteit van u systeem en weet u wat u kunt verwachten bij uitbreiding van uw systeem.

Bijlage 1 - Projectstappen

Fase 1 – Uitwerken systeemontwerp

1.1 Projectinventarisatie

De projectmanager gaat onderzoeken wat reeds over het project bekend is en aan de hand daarvan wordt er geïnventariseerd wat er aanvullend besproken dient te worden. Hiervoor worden een of meerdere meetings gepland om de inhoud van uw project te bespreken.

1.2 Functioneel ontwerp

Alle onderdelen en mogelijkheden van uw project zullen omschreven worden in het functioneel ontwerp. In dit document wordt op een toegankelijke manier in detail beschreven wat uw systeem of website precies kan en bevat. Het is waardevol dat u als opdrachtgever op de hoogte bent van wat er in dit document wordt besproken dit zorgt ervoor dat het project gericht en efficiënt kan worden uitgevoerd.

1.3 Technisch ontwerp

Het technisch ontwerp wordt gebruikt om op technisch niveau te beschrijven hoe bepaalde onderdelen van een systeem werken. Dit beschrijft hoe bepaalde technieken en functionaliteiten in elkaar komen te zitten, welke technieken hiervoor worden gebruikt, en met welk technische aspecten rekening gehouden dient te worden. In overleg met uw projectmanager wordt besloten of het zinvol is een los technisch ontwerp te maken of dat het efficiënter is dit te integreren in het functioneel ontwerp.

1.3 Wireframes

Waar nodig worden wireframes uitgewerkt voor het beschrijven van de indeling van uw cloud-systeem. Dit zijn indicatieve ontwerpen welke zijn opgebouwd uit lijnen. Deze ontwerpen bevatten nog geen beelden of kleuren. Dit is zinvol om de structuur en procesflow inzichtelijk te maken.

1.4 Grafisch ontwerp

Aan de hand van de wensen die zijn aangegeven zal er een ontwerp en opmaakstijl voor het cloud-systeem of website worden uitgewerkt. Dit ontwerp zal worden gepresenteerd waarna Floro aan de hand van eventuele suggesties in een aantal verbeterronden de vormgeving definitief maakt.

Fase 2 – Realisatie systeem

2.1 Ontwikkelen

Als het functioneel en grafisch ontwerp klaar is, wordt er een start gemaakt met het bouwen van het systeem. Tijdens dit proces zal de vormgeving worden gekoppeld aan de techniek. Bij dit proces waarbij verschillende soorten programmeurs betrokken zijn, wordt volgens een vaste werkwijze het cloud-systeem of website gebouwd. Gedurende deze fase sturen wij updates zodat u op de hoogte blijft van de voortgang.

2.2 Intern debuggen

Als het systeem is ingericht en klaar om getest te worden wordt als laatste door een intern team het systeem gecontroleerd op fouten, snelheid en functionaliteit. Punten die naar voren komen tijdens deze laatste check worden aangepast en opgelost. Het zal u wellicht niet zijn opgevallen, maar voordat u uw website of cloud-systeem te zien krijgt zijn er vaak al tientallen bugs opgelost en uitgehaald.

2.3 Extern testen

Als het team en de projectmanager tevreden zijn over het resultaat ontvangt u van ons een link naar het systeem. De testlink is dan opgeleverd. Het systeem wordt op een tijdelijke URL achter een wachtwoord geplaatst zodat er niet ongewenst kan worden meegekeken en de huidige systemen operationeel blijven. U kunt nu als opdrachtgever starten met het controleren. Wij willen vragen alle opmerkingen te verzamelen zodat we deze in één of twee tussentijdse besprekingen kunnen doornemen. In deze gesprekken is er de gelegenheid feedback te geven, aanvullingen en verbeteringen te bespreken en er voor te zorgen dat het systeem voldoet aan de verwachtingen. U mag gerust vertellen wat u anders had gezien, en indien er aanpassingen nodig zijn die in de originele offerte niet zijn voorzien dan zal Floro proberen alternatieven te bedenken die geen extra kosten met zich mee brengen. Mocht er toch geen andere mogelijkheid zijn, dan meldt Floro altijd vooraf welke extra kosten verwacht kunnen worden.

2.4 Opleveren

Zodra het systeem technisch gereed is en Floro alle feedback op de structuur en techniek verwerkt heeft, wordt het systeem opgeleverd. Na de oplevering blijft Floro uiteraard assisteren bij het plaatsen of aanpassen van content. Dat het systeem wordt opgeleverd betekend niet dat deze ook direct live staat.

2.5 Workshop

Wanneer de systemen klaar zijn voor gebruik zal er een workshop door Floro worden gegeven waarin het systeem wordt besproken. Stapsgewijs worden alle onderdelen en mogelijkheden uitgelegd zodat hier straks zonder enige technische kennis of hulp door personeel van de opdrachtgever mee gewerkt kan worden. In overleg kan een uitgebreider implementatietraject worden opgesteld.

2.6 Live gang

In deze laatste fase zal er vrij intensief contact plaatsvinden om de punten op de i te zetten. Zodra de systemen voldoen aan alle kwaliteitseisen kan de definitieve content door middel van handmatig importeren van data worden geplaatst. Indien er automatische koppelingen zijn tussen systemen dan worden deze geactiveerd. De live gang wordt pas uitgevoerd nadat hier specifiek opdracht voor is gegeven. Er worden geen onderdelen online gezet waar u niet achter staat. Na het live zetten van het systeem voert Floro een laatste kwaliteitscontrole uit om de laatste zaken na te lopen die alleen live te testen zijn. Zodra het systeem live staat gaat fase 3 in en wordt er verder gewerkt op basis van de ‘Service Level Agreement’. 

Heeft u vragen of suggesties op onze aanpak dan staan we hier uiteraard voor open.

Weet u niet waar te beginnen?

Laat ons helpen
Binnenkort beschikbaar
 

Wij zijn nog hard bezig alle cases te schrijven. Deze case is helaas nog niet beschikbaar. Blijf op de hoogte van nieuwe cases door u in te schrijven voor de nieuwsbrief.