Support

Bekijk de meest gestelde vragen over talloze onderwerpen binnen ons CMS.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Max van Soest

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Neem contact op voor de gratis AVG check van uw website.

max@floro.nl of bel 010 214 32 83

Vanaf 25 mei 2018 gaat in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt krijgt hier mee te maken. Als uw organisatie niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de nieuwe wetgeving kan dit leiden tot hoge boetes.

Wat moet mijn organisatie doen?

Iedere organisatie moet voor deze nieuwe wetgeving goed inventariseren welke stappen er genomen moet worden om aan de AVG te voldoen. Er moet binnen de organisatie een duidelijk beeld zijn van welke persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel dit gebeurd, of deze gegevens veilig worden opgeslagen en ook weer tijdig worden verwijderd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming beperkt zich niet tot gegevens van uw klanten, ook personeelsgegevens vallen onder de nieuwe wetgeving.

Binnen de gehele organisatie zal dus gekeken moeten worden naar wat er met persoonsgegevens gebeurd, wie deze gegevens kan inzien en met wie deze gegevens worden gedeeld. In sommige gevallen dient u zelfs een werknemer te benoemen tot functionaris voor de gegevensbescherming . Als internetbureau focust Floro zich op de volgende punten:

 • Cookie en Privacy statements (voor (behaviour-)tracking van bezoekers)
 • Verwerking van persoonsgegevens voor klantwebsites
 • Privacy by design

Waar te beginnen?

Als organisatie kunt u zelf aan de slag gaan met het stappenplan  dat is opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Een belangrijk onderdeel hierin is ‘Stap 8: Bewerkersovereenkomsten’. Als online partner neemt Floro Webdevelopment B.V. verschillende maatregelen om gegevens zo goed mogelijk te beschermen en verwerken, echter dient er wel een verwerkersovereenkomst te zijn. Floro regelt deze verwerkersovereenkomst via de Service Level Agreement (SLA).

De AVG Check

Als uw organisatie alles op orde heeft op 25 mei 2018 hoeft u zich niet druk te maken over eventuele boetes. Uw organisatie heeft dan het volgende:

 • Correcte cookie/privacy melding
 • Analytische tools correct ingesteld
 • Maatregelen binnen de organisatie om gegevens te beschermen
 • Verwerkeringsovereenkomsten met alle partijen die data verwerken voor de organisatie
 • Privacy by design: expliciet om toestemming vragen van gebruikers
 • Een duidelijk overzicht van persoonsgegevens die verzameld worden en met welk doel
 • Een duidelijke procedure voor het melden van datalekken
 • Geregistreerde toestemming van gebruikers om gegevens te verzamelen en verwerken

Wat doet Floro voor klanten?

De belangrijkste onderdelen van de nieuwe privacy wetgeving zijn geregeld in de Service Level Agreement van Floro Webdevelopment. Iedere klant bij ons heeft een SLA Basis. De Service Level Agreement bevat alle informatie die een klant moet weten tijdens het gebruik van de opgeleverde applicatie. Binnen de SLA basis regelt Floro onderstaande zaken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming SLA Basis
Beperkte toegang tot gegevens binnen Floro
Procedure datalekken en omgang (persoons-)gegevens
Standaard bewaartermijn (persoons-)gegevens (1 jaar)
Correct ingestelde tooling voor projecten voor mei 2018
Correcte cookie melding voor projecten voor mei 2018
Ondersteuning documenten omtrent AVG

Als uw organisatie behoefte heeft aan specifieke wensen omtrent de AVG gaat Floro graag met u daarover in gesprek. Mocht u nog andere vragen hebben omtrent de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Service Level Agreement die u heeft neem dan gerust contact met ons op.

Wat betekent dit voor jou?

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen (burgers) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Het houd in dat je privacyrechten worden versterkt en uitgebreid, meer zeggenschap over je persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Voorheen werd dit per land bepaald, gezien dat de hele wereld via het internet verbonden is, is er besloten om hierin een duidelijke lijn te trekken.

Wat betekent dit voor Floro?

Wij moeten via documenten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen. Hierdoor kunnen wij aantonen dat wij onze verantwoording nemen om je gegevens te beschermen en dat wij transparant, rechtmatig en doelbewust omgaan met je gegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming binnen Floro

Binnen Floro Webdevelopment is er één medewerker het aanspreekpunt omtrent alle vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Naam: Max van Soest
E-mail: max@floro.nl

Meer informatie over het AVG vind je op de volgende sites:

Algemene informatie AVG  
Verantwoordingsplicht 

Voor dringende vragen met betrekking tot de privacywetgeving kunt u mailen naar: Support

Naar boven
Floro Webdevelopment B.V. KvK: 24409401 BTW: NL 821783981 B01 Voorwaarden